QRadar app base image 4.0.6 packages

This page shows every package installed in qradar-app-base image version 4.0.6.

Python packages

These are the 4.0.6 packages listed by the pip list command.

Package Version Version in 4.0.2 Package Source
blinker 1.7.0 1.6.2 PyPI
certifi 2023.11.17 2023.5.7 PyPI
cffi 1.15.1 No change Red Hat
charset-normalizer 3.3.2 3.2.0 PyPI
click 8.1.7 8.1.6 PyPI
cryptography 37.0.2 No change Red Hat
Flask 3.0.0 2.3.2 PyPI
idna 3.4 No change Red Hat
itsdangerous 2.1.2 No change PyPI
Jinja2 3.1.3 3.1.2 PyPI
MarkupSafe 2.1.3 No change PyPI
pip 23.3.2 23.2 PyPI
ply 3.11 No change Red Hat
pycparser 2.20 No change Red Hat
pycryptodome 3.20.0 3.18.0 PyPI
PySocks 1.7.1 No change Red Hat
qpylib 2.0.9 2.0.8 QRadar
requests 2.31.0 No change PyPI
setuptools 65.5.1 No change Red Hat
six 1.16.0 No change Red Hat
supervisor 4.2.5 No change PyPI
urllib3 2.1.0 1.26.12 PyPI
Werkzeug 3.0.1 2.3.6 PyPI

RPM packages

These are the 4.0.6 packages listed by the rpm -qa command.

Package Version Version in 4.0.2
acl 2.2.53-1.el8 No change
audit-libs 3.0.7-5.el8 3.0.7-4.el8
basesystem 11-5.el8 No change
bash 4.4.20-4.el8_6 No change
brotli 1.0.6-3.el8 No change
bzip2-libs 1.0.6-26.el8 No change
ca-certificates 2023.2.60_v7.0.306-80.0.el8_8 2022.2.54-80.2.el8_6
chkconfig 1.19.2-1.el8 1.19.1-1.el8
coreutils-single 8.30-15.el8 No change
cpio 2.12-11.el8 No change
cracklib 2.9.6-15.el8 No change
cracklib-dicts 2.9.6-15.el8 No change
crypto-policies 20230731-1.git3177e06.el8 20221215-1.gitece0092.el8
crypto-policies-scripts 20230731-1.git3177e06.el8 20221215-1.gitece0092.el8
cryptsetup-libs 2.3.7-7.el8 2.3.7-5.el8
curl 7.61.1-33.el8 7.61.1-30.el8_8.2
cyrus-sasl-lib 2.1.27-6.el8_5 No change
dbus 1.12.8-26.el8 1.12.8-24.el8
dbus-common 1.12.8-26.el8 1.12.8-24.el8
dbus-daemon 1.12.8-26.el8 1.12.8-24.el8
dbus-libs 1.12.8-26.el8 1.12.8-24.el8
dbus-tools 1.12.8-26.el8 1.12.8-24.el8
device-mapper 1.02.181-13.el8_9 1.02.181-9.el8
device-mapper-libs 1.02.181-13.el8_9 1.02.181-9.el8
diffutils 3.6-6.el8 No change
dracut 049-228.git20230802.el8 049-223.git20230119.el8
elfutils-debuginfod-client 0.189-3.el8 0.188-3.el8
elfutils-default-yama-scope 0.189-3.el8 0.188-3.el8
elfutils-libelf 0.189-3.el8 0.188-3.el8
elfutils-libs 0.189-3.el8 0.188-3.el8
expat 2.2.5-11.el8 No change
file 5.33-25.el8 Newly added
file-libs 5.33-25.el8 5.33-24.el8
filesystem 3.8-6.el8 No change
findutils 4.6.0-21.el8 4.6.0-20.el8
gawk 4.2.1-4.el8 No change
gdbm 1.18-2.el8 No change
gdbm-libs 1.18-2.el8 No change
gettext 0.19.8.1-17.el8 Newly added
gettext-libs 0.19.8.1-17.el8 Newly added
glib2 2.56.4-161.el8 No change
glibc 2.28-236.el8.7 2.28-225.el8
glibc-common 2.28-236.el8.7 2.28-225.el8
glibc-langpack-en 2.28-236.el8.7 2.28-225.el8
glibc-locale-source 2.28-236.el8.7 2.28-225.el8
glibc-minimal-langpack 2.28-236.el8.7 2.28-225.el8
gmp 6.1.2-10.el8 No change
gnupg2 2.2.20-3.el8_6 No change
gnutls 3.6.16-8.el8_9 3.6.16-6.el8_7
gobject-introspection 1.56.1-1.el8 No change
gpg-pubkey fd431d51-4ae0493b No change
gpg-pubkey d4082792-5b32db75 No change
gpgme 1.13.1-11.el8 No change
grep 3.1-6.el8 No change
grub2-common 2.02-150.el8 Newly added
grub2-tools 2.02-150.el8 Newly added
grub2-tools-minimal 2.02-150.el8 Newly added
grubby 8.40-48.el8 Newly added
gzip 1.9-13.el8_5 No change
hardlink 1.3-6.el8 No change
info 6.5-7.el8 No change
json-c 0.13.1-3.el8 No change
json-glib 1.4.4-1.el8 No change
kbd 2.0.4-11.el8 2.0.4-10.el8
kbd-legacy 2.0.4-11.el8 2.0.4-10.el8
kbd-misc 2.0.4-11.el8 2.0.4-10.el8
keyutils-libs 1.5.10-9.el8 No change
kmod 25-19.el8 No change
kmod-libs 25-19.el8 No change
kpartx 0.8.4-39.el8 0.8.4-37.el8
krb5-libs 1.18.2-26.el8_9 1.18.2-25.el8_8
langpacks-en 1.0-12.el8 No change
libacl 2.2.53-1.el8 No change
libarchive 3.3.3-5.el8 No change
libassuan 2.5.1-3.el8 No change
libattr 2.4.48-3.el8 No change
libblkid 2.32.1-43.el8 2.32.1-42.el8_8
libcap 2.48-6.el8_9 2.48-4.el8
libcap-ng 0.7.11-1.el8 No change
libcom_err 1.45.6-5.el8 No change
libcroco 0.6.12-4.el8_2.1 Newly added
libcurl 7.61.1-33.el8 7.61.1-30.el8_8.2
libdb 5.3.28-42.el8_4 No change
libdb-utils 5.3.28-42.el8_4 No change
libdnf 0.63.0-17.el8_9 0.63.0-14.el8_8
libfdisk 2.32.1-43.el8 2.32.1-42.el8_8
libffi 3.1-24.el8 No change
libgcc 8.5.0-20.el8 8.5.0-18.el8
libgcrypt 1.8.5-7.el8_6 No change
libgomp 8.5.0-20.el8 Newly added
libgpg-error 1.31-1.el8 No change
libidn2 2.2.0-1.el8 No change
libkcapi 1.2.0-2.el8 No change
libkcapi-hmaccalc 1.2.0-2.el8 No change
libksba 1.3.5-9.el8_7 No change
libmodulemd 2.13.0-1.el8 No change
libmount 2.32.1-43.el8 2.32.1-42.el8_8
libnghttp2 1.33.0-5.el8_9 1.33.0-3.el8_2.1
libnsl2 1.2.0-2.20180605git4a062cf.el8 No change
libpeas 1.22.0-6.el8 No change
libpsl 0.20.2-6.el8 No change
libpwquality 1.4.4-6.el8 No change
librepo 1.14.2-4.el8 No change
librhsm 0.0.3-5.el8 No change
libseccomp 2.5.2-1.el8 No change
libselinux 2.9-8.el8 No change
libsemanage 2.9-9.el8_6 No change
libsepol 2.9-3.el8 No change
libsigsegv 2.11-5.el8 No change
libsmartcols 2.32.1-43.el8 2.32.1-42.el8_8
libsolv 0.7.20-6.el8 0.7.20-4.el8
libssh 0.9.6-10.el8_8 No change
libssh-config 0.9.6-10.el8_8 No change
libstdc++ 8.5.0-20.el8 8.5.0-18.el8
libtasn1 4.13-4.el8_7 No change
libtirpc 1.1.4-8.el8 No change
libunistring 0.9.9-3.el8 No change
libusbx 1.0.23-4.el8 No change
libuser 0.62-25.el8 No change
libutempter 1.1.6-14.el8 No change
libuuid 2.32.1-43.el8 2.32.1-42.el8_8
libverto 0.3.2-2.el8 No change
libxcrypt 4.1.1-6.el8 No change
libxkbcommon 0.9.1-1.el8 No change
libxml2 2.9.7-18.el8_9 2.9.7-16.el8
libyaml 0.1.7-5.el8 No change
libzstd 1.4.4-1.el8 No change
lua-libs 5.3.4-12.el8 No change
lz4-libs 1.8.3-3.el8_4 No change
memstrack 0.2.5-2.el8 Newly added
microdnf 3.8.0-2.el8 No change
mpdecimal 2.5.1-3.el8 No change
mpfr 3.1.6-1.el8 No change
ncurses-base 6.1-10.20180224.el8 6.1-9.20180224.el8
ncurses-libs 6.1-10.20180224.el8 6.1-9.20180224.el8
nettle 3.4.1-7.el8 No change
npth 1.5-4.el8 No change
openldap 2.4.46-18.el8 No change
openssl 1.1.1k-12.el8_9 1.1.1k-9.el8_7
openssl-libs 1.1.1k-12.el8_9 1.1.1k-9.el8_7
os-prober 1.74-9.el8 Newly added
p11-kit 0.23.22-1.el8 No change
p11-kit-trust 0.23.22-1.el8 No change
pam 1.3.1-27.el8 1.3.1-25.el8
passwd 0.80-4.el8 No change
pcre 8.42-6.el8 No change
pcre2 10.32-3.el8_6 No change
pigz 2.4-4.el8 No change
platform-python 3.6.8-56.el8_9.2 3.6.8-51.el8_8.1
platform-python-pip 9.0.3-23.el8 9.0.3-22.el8
platform-python-setuptools 39.2.0-7.el8 No change
popt 1.18-1.el8 No change
procps-ng 3.3.15-14.el8 3.3.15-13.el8
publicsuffix-list-dafsa 20180723-1.el8 No change
python3-libs 3.6.8-56.el8_9.2 3.6.8-51.el8_8.1
python3-pip-wheel 9.0.3-23.el8 9.0.3-22.el8
python3-setuptools-wheel 39.2.0-7.el8 No change
python3.11 3.11.5-1.el8_9 3.11.2-2.el8_8.1
python3.11-cffi 1.15.1-1.el8 No change
python3.11-cryptography 37.0.2-5.el8 No change
python3.11-idna 3.4-1.el8 No change
python3.11-libs 3.11.5-1.el8_9 3.11.2-2.el8_8.1
python3.11-pip 22.3.1-4.el8 22.3.1-2.el8
python3.11-pip-wheel 22.3.1-4.el8 22.3.1-2.el8
python3.11-ply 3.11-1.el8 No change
python3.11-pycparser 2.20-1.el8 No change
python3.11-pysocks 1.7.1-1.el8 No change
python3.11-setuptools 65.5.1-2.el8 No change
python3.11-setuptools-wheel 65.5.1-2.el8 No change
python3.11-six 1.16.0-1.el8 No change
readline 7.0-10.el8 No change
redhat-release 8.9-0.1.el8 8.8-0.8.el8
rootfiles 8.1-22.el8 No change
rpm 4.14.3-26.el8 No change
rpm-libs 4.14.3-26.el8 No change
sed 4.5-5.el8 No change
setup 2.12.2-9.el8 No change
shadow-utils 4.6-19.el8 4.6-17.el8
sqlite 3.26.0-18.el8_8 No change
sqlite-libs 3.26.0-18.el8_8 No change
sudo 1.8.29-10.el8 No change
systemd 239-78.el8 239-74.el8_8.2
systemd-libs 239-78.el8 239-74.el8_8.2
systemd-pam 239-78.el8 239-74.el8_8.2
systemd-udev 239-78.el8 239-74.el8_8.2
tzdata 2023d-1.el8 2023c-1.el8
util-linux 2.32.1-43.el8 2.32.1-42.el8_8
vim-minimal 8.0.1763-19.el8_6.4 No change
which 2.21-20.el8 Newly added
xkeyboard-config 2.28-1.el8 No change
xz 5.2.4-4.el8_6 No change
xz-libs 5.2.4-4.el8_6 No change
zlib 1.2.11-25.el8 1.2.11-21.el8_7