QRadar app base image 2.0.4 packages

This page shows every package installed in qradar-app-base image version 2.0.4.

Python packages

These are the 2.0.4 packages listed by the pip list command.

Package Version Package Source
asn1crypto 1.3.0 PyPI
attrs 19.3.0 PyPI
certifi 2019.11.28 PyPI
cffi 1.13.2 PyPI
chardet 3.0.4 PyPI
Click 7.0 PyPI
cookies 2.2.1 PyPI
cryptography 2.8 PyPI
dnspython 1.16.0 PyPI
enum34 1.1.6 PyPI
Flask 1.1.1 PyPI
idna 2.8 PyPI
importlib-metadata 1.3.0 PyPI
ipaddress 1.0.23 PyPI
itsdangerous 1.1.0 PyPI
Jinja2 2.11.1 PyPI
jsonschema 3.2.0 PyPI
MarkupSafe 1.1.1 PyPI
more-itertools 8.0.2 PyPI
ordereddict 1.1 PyPI
packaging 19.0 PyPI
pip 20.2.3 PyPI
pycparser 2.19 PyPI
pycryptodome 3.9.6 PyPI
pyOpenSSL 19.1.0 PyPI
pyparsing 2.4.6 PyPI
pyrsistent 0.15.7 PyPI
PySocks 1.7.1 PyPI
qpylib 2.0.3 QRadar
requests 2.22.0 PyPI
setuptools 39.2.0 Red Hat
six 1.14.0 PyPI
supervisor 4.1.0 PyPI
urllib3 1.25.8 PyPI
Werkzeug 1.0.0 PyPI
zipp 0.6.0 PyPI

RPM packages

These are the 2.0.4 packages listed by the rpm -qa command.

Package Version
acl 2.2.53-1.el8
audit-libs 3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
basesystem 11-5.el8
bash 4.4.19-10.el8
brotli 1.0.6-1.el8
bzip2-libs 1.0.6-26.el8
ca-certificates 2019.2.32-80.0.el8_1
chkconfig 1.11-1.el8
coreutils-single 8.30-6.el8_1.1
cpio 2.12-8.el8
cracklib 2.9.6-15.el8
cracklib-dicts 2.9.6-15.el8
crypto-policies 20191128-2.git23e1bf1.el8
cryptsetup-libs 2.2.2-1.el8
curl 7.61.1-12.el8
cyrus-sasl-lib 2.1.27-1.el8
dbus 1.12.8-10.el8_2
dbus-common 1.12.8-10.el8_2
dbus-daemon 1.12.8-10.el8_2
dbus-libs 1.12.8-10.el8_2
dbus-tools 1.12.8-10.el8_2
device-mapper 1.02.169-3.el8
device-mapper-libs 1.02.169-3.el8
diffutils 3.6-6.el8
dracut 049-70.git20200228.el8
elfutils-debuginfod-client 0.178-7.el8
elfutils-default-yama-scope 0.178-7.el8
elfutils-libelf 0.178-7.el8
elfutils-libs 0.178-7.el8
expat 2.2.5-3.el8
filesystem 3.8-2.el8
findutils 4.6.0-20.el8
gawk 4.2.1-1.el8
gdbm 1.18-1.el8
gdbm-libs 1.18-1.el8
glib2 2.56.4-8.el8
glibc 2.28-101.el8
glibc-common 2.28-101.el8
glibc-langpack-en 2.28-101.el8
glibc-locale-source 2.28-101.el8
glibc-minimal-langpack 2.28-101.el8
gmp 6.1.2-10.el8
gnupg2 2.2.9-1.el8
gnutls 3.6.8-10.el8_2
gobject-introspection 1.56.1-1.el8
gpg-pubkey fd431d51-4ae0493b
gpg-pubkey d4082792-5b32db75
gpgme 1.10.0-6.el8
grep 3.1-6.el8
gzip 1.9-9.el8
hardlink 1.3-6.el8
info 6.5-6.el8
iptables-libs 1.8.4-10.el8_2.1
json-c 0.13.1-0.2.el8
json-glib 1.4.4-1.el8
kbd 2.0.4-8.el8
kbd-legacy 2.0.4-8.el8
kbd-misc 2.0.4-8.el8
keyutils-libs 1.5.10-6.el8
kmod 25-16.el8
kmod-libs 25-16.el8
kpartx 0.8.3-3.el8_2.3
krb5-libs 1.17-18.el8
langpacks-en 1.0-12.el8
libacl 2.2.53-1.el8
libarchive 3.3.2-8.el8_1
libassuan 2.5.1-3.el8
libattr 2.4.48-3.el8
libblkid 2.32.1-22.el8
libcap 2.26-3.el8
libcap-ng 0.7.9-5.el8
libcom_err 1.45.4-3.el8
libcurl 7.61.1-12.el8
libdb 5.3.28-37.el8
libdb-utils 5.3.28-37.el8
libdnf 0.39.1-5.el8
libfdisk 2.32.1-22.el8
libffi 3.1-21.el8
libgcc 8.3.1-5.el8
libgcrypt 1.8.3-4.el8
libgpg-error 1.31-1.el8
libidn2 2.2.0-1.el8
libkcapi 1.1.1-16_1.el8
libkcapi-hmaccalc 1.1.1-16_1.el8
libksba 1.3.5-7.el8
libmetalink 0.1.3-7.el8
libmodulemd1 1.8.16-0.2.8.2.1
libmount 2.32.1-22.el8
libnghttp2 1.33.0-1.el8_0.1
libnsl2 1.2.0-2.20180605git4a062cf.el8
libpcap 1.9.0-3.el8
libpeas 1.22.0-6.el8
libpsl 0.20.2-5.el8
libpwquality 1.4.0-9.el8
librepo 1.11.0-2.el8
librhsm 0.0.3-3.el8
libseccomp 2.4.1-1.el8
libselinux 2.9-3.el8
libsemanage 2.9-2.el8
libsepol 2.9-1.el8
libsigsegv 2.11-5.el8
libsmartcols 2.32.1-22.el8
libsolv 0.7.7-1.el8
libssh 0.9.0-4.el8
libssh-config 0.9.0-4.el8
libstdc++ 8.3.1-5.el8
libtasn1 4.13-3.el8
libtirpc 1.1.4-4.el8
libunistring 0.9.9-3.el8
libusbx 1.0.22-1.el8
libuser 0.62-23.el8
libutempter 1.1.6-14.el8
libuuid 2.32.1-22.el8
libverto 0.3.0-5.el8
libxcrypt 4.1.1-4.el8
libxkbcommon 0.9.1-1.el8
libxml2 2.9.7-7.el8
libyaml 0.1.7-5.el8
libzstd 1.4.2-2.el8
lua-libs 5.3.4-11.el8
lz4-libs 1.8.1.2-4.el8
microdnf 3.0.1-8.el8
mpfr 3.1.6-1.el8
ncurses-base 6.1-7.20180224.el8
ncurses-libs 6.1-7.20180224.el8
nettle 3.4.1-1.el8
npth 1.5-4.el8
openldap 2.4.46-11.el8
openssl 1.1.1c-15.el8
openssl-libs 1.1.1c-15.el8
p11-kit 0.23.14-5.el8_0
p11-kit-trust 0.23.14-5.el8_0
pam 1.3.1-8.el8
passwd 0.80-3.el8
pcre 8.42-4.el8
pcre2 10.32-1.el8
pigz 2.4-4.el8
platform-python 3.6.8-23.el8
platform-python-pip 9.0.3-16.el8
platform-python-setuptools 39.2.0-5.el8
popt 1.16-14.el8
procps-ng 3.3.15-1.el8
publicsuffix-list-dafsa 20180723-1.el8
python3-libs 3.6.8-23.el8
python3-pip 9.0.3-16.el8
python3-pip-wheel 9.0.3-16.el8
python3-setuptools 39.2.0-5.el8
python3-setuptools-wheel 39.2.0-5.el8
python36 3.6.8-2.module+el8.1.0+3334+5cb623d7
readline 7.0-10.el8
redhat-release 8.2-1.0.el8
rootfiles 8.1-22.el8
rpm 4.14.2-37.el8
rpm-libs 4.14.2-37.el8
sed 4.5-1.el8
setup 2.12.2-5.el8
shadow-utils 4.6-8.el8
sqlite 3.26.0-6.el8
sqlite-libs 3.26.0-6.el8
sudo 1.8.29-5.el8
systemd 239-31.el8_2.2
systemd-libs 239-31.el8_2.2
systemd-pam 239-31.el8_2.2
systemd-udev 239-31.el8_2.2
tzdata 2020a-1.el8
util-linux 2.32.1-22.el8
vim-minimal 8.0.1763-13.el8
xkeyboard-config 2.28-1.el8
xz 5.2.4-3.el8
xz-libs 5.2.4-3.el8
zlib 1.2.11-13.el8